20mm (3/4")

Artikel-Nr. 07663L-19
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 19 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 19 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-21
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 21 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 21 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-22
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 22 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 22 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-23
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 23 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 23 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-24
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 24 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 24 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-26
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 26 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 26 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-27
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 27 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 27 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-30
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 30 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 30 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-32
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 32 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 32 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-34
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 34 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 34 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-36
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 36 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 36 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-38
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 38 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 38 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-41
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 41 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 41 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-46
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 46 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 46 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-48
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 48 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 48 mm
Packung: 1
Artikel-Nr. 07663L-50
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 50 mm
Steckschlüsseleinsatz Zwölfkant 50 mm
Packung: 1